Lang ventetid for å få time hos hudlege?

Praktisk vanskelig å besøke hudlegen?

Med vår mobilapplikasjon kan du få hudlegevurdering på din mobiltelefon innen 24 timer for dine pasienter.*

Mobilapplikasjonen «Dermatolog.no» kan lastes ned via App Store eller Google Play.

Våre tjenester

  Vi vurderer alle former for hudsykdommer / sår. Føflekker vurderes også forutsatt at bildet er tatt med DermLens eller et elektronisk dermatoskop. Slik vil tjenesten fungere:  

1. Via mobil

 • Send anonym sykehistorie og bilder.
 • Pasienter som går til fastlegen betaler med VIPPS
  (345 kr; samme pris som hos privatpraktiserende spesialist).
 • Sykehjemmene får faktura etter egen avtale.
* 24 timer gjelder ift virkedager.

2. Via PC

 • Send en elektronisk henvisning fra ditt journalsystem til Dermatolog.no (HER ID: 131885 eller 132788)
 • Send bilder fra appen og kryss av for at du sender elektronisk henvisning
 • Husk å skrive koblingsnøkkel /refnr. fra appen i den elektroniske henvisningen.
 • Få svar som epikrise, hvis aktuelt får pasienten e-resept av oss.
 • Pasienter som går til fastlegen betaler med VIPPS
  (345 kr; samme pris som hos privatpraktiserende spesialist).
 • Sykehjemmene får faktura etter egen avtale.

Våre hudleger

Følgende hudleger vurderer dine henvisninger

Inger M Lofterød

Inger M Lofterød

Spesialist i hudsykdommer

  Inger Mathilde Lofterød har jobbet som overlege ved Hudavdelingen Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus og har også erfaring fra Hudavdelingen ved Stavanger sykehus. For tiden jobber hun som privatpraktiserende hudlege. Lofterød har vært representant i Legeforeningens spesialistkomite for hud- og veneriske sykdommer. Videre har hun vært representant for hudlegene i NAPOS sin referansegruppe.

  Mari S Kvernebo

  Mari S Kvernebo

  Spesialist i hudsykdommer

   Mari Kvernebo har erfaring fra allmennmedisin og jobbet de siste årene ved seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet. For tiden jobber hun som privatpraktiserende hudlege. Hun har bred erfaring i behandling av hudsykdommer spesielt erytromelalgi. Dr. Kvernebo har drevet aktiv forskning de siste årene og har bidratt til flere vitenskapelige publikasjoner.

   Merete Lorentzen

   Merete Lorentzen

   Spesialist i hudsykdommer

    Merete Lorentzen har erfaring fra revmatologi, jobbet ved Hudavdelingen i Tromsø samt de siste årene ved seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet. For tiden jobber hun som privatpraktiserende hudlege. Dr. Lorentzens forskningsarbeid har også bidratt til den verdenskjente NOR-SWITCH studien som ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet.

    Michael Zangani

    Michael Zangani

    Spesialist i hudsykdommer

     Michael Zangani har jobbet som overlege ved seksjon for Hudsykdommer, Rikshospitalet, jobbet ved Hudavdelingen Stavanger Sykehus og i tillegg har han plastikk kirurgisk erfaring. For tiden jobber han som privatpraktiserende hudlege. Dr. Zangani er faculty member i Obagi's utviklings-/forskningsteam og driver undervisning ved Høgskolene i Oslo/ Drammen. Dr. Zangani har drevet aktiv forskning og har doktorgrad i immunologi.

     Per Helsing

     Per Helsing

     Spesialist i hudsykdommer

      Per Helsing arbeider som privatpraktiserende hudlege i Asker og har tidligere arbeidet som overlege ved seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet i over 25 år. Han har intererresert seg for hudkreft (spesielt føflekkreft og hudkreft hos organtransplanterte) og har bred erfaring innenfor kirurgi (europeisk godkjennelse som Mohs kirurg) og laserbehandling. Dr. Helsing har drevet aktiv forskning og har bidratt i over 50 vitenskapelige publikasjoner.

      DermLens

      Ta dermatoskopi bilder med DermLens – rimelig dermatoskopi linse

      Les mer

      ÅRETS GRÜNDER 2017

      • Dermatolog.no er stolt vinner av prisen «Årets gründer», Serum Innovasjon Norge 2017

       Les mer

      Fagkunnskap

      «Burden of skin disease» er relativ stor både i utviklingsland og ikke minst i industrialiserte land. Det er blitt dokumentert at den totale forekomsten av hudsykdommer er høyere enn fedme, hypertensjon og kreft. Etterspørselen etter medisinsk dermatologisk kompetanse er større enn tilbudet i Norge. Mangel på hudleger fører til lange ventelister, ofte flere måneder. I tillegg er de fleste dermatologer konsentrert rundt om de største byene. Dette medfører ofte at pasienter i utkantstrøk ikke har lett tilgang til dermatologisk kompetanse.

      Hudsykdommers visuelle egenskaper samt et ofte typisk sykdomsforløp muliggjør fjerndiagnostikk ved hjelp av teledermatologi. Forskning har vist at teledermatologi er effektiv både når det er barn eller voksne som er pasienter og ikke minst veldig nyttig hos pasienter med kroniske sykdommer som psoriasis, eksem og leggsår. Teledermatologi kan være et supplement til en stadig eldre befolkning, kronisk alvorlig syke, og pasienter med redusert mobilitet.

      Pasienttilfredshet
      Teledermatologi kan til en stor grad løse den økende mangelen på dermatologisk kompetanse. Teledermatologiens reliabilitet samt nøyaktighet har vist seg å være meget god. Pasienttilfredsheten er rapportert å være sammenlignbart med personlig oppmøte hos dermatolog ikke minst pga redusert ventetid. En randomisert kontrollert studie som sammenlignet pasienter i teledermatologi gruppen med pasienter som hadde vanlig konsultasjon viste ingen signifikant forskjell i pasientens livskvalitet etter 3 og 9 måneder.

      Teledermatoskopi
      Spesielt ved pigmenterte lesjoner er det viktig at disse blir vurdert med et dermatoskop for å utelukke føflekkreft (malign melanom). I en studie viste teledermatoskopi å ha 100% sensitivitet og 90% spesifistet for melanom og andre hudkreftformer. Halvparten av pasientene trengte ikke oppfølging

      Teledermatologiens begrensninger

      • Fysisk konsultasjon mangler
      • Mangelfull fysisk kroppsundersøkelse
      • Vanskelig å gi en diagnose ved hver konsultasjon.

      Vil du lese mer om forskning rundt teledermatologi? Vitenskapelige publikasjoner kan du finne ved å klikke her.

      Kontakt

      post@dermatolog.no
      Besøksadresse:
      Rosenholmveien 25
      1414 TROLLÅSEN

      Postadresse:
      Postboks 474 Bedriftssenteret
      1411 KOLBOTN

      Braun RP, Vecchietti JL, Thomas L, et al. Telemedical wound care using a new generation of mobile telephones. Arch Dermatol. 2005;141:254-258.
      Salmhofer W, Hofmann-Wellenhof R, Gabler G, et al. Wound teleconsultation in patients with chronic leg ulcers. Dermatology. 2005;210:211-217.
      Bickers DR, Lim HW, Margolis D, et al. The burden of skin diseases: 2004 a joint project of the American Academy of Dermatology Association and the Society for Investigative Dermatology. J Am Acad Dermatol. 2006;55:490-500.
      Eminovic N, Witkamp L, de Keizer NF, Wyatt JC. Patient perceptions about a novel form of patient-assisted teledermatology. Arch Dermatol. 2006;142:647-651.
      Binder B, Hofmann-Wellenhof R, Salmhofer W, Okcu W, Kerl H, Soyer HP. Teledermatological monitoring of leg ulcers in cooperation with home care nurses. Arch Dermatol. 2007;143:1511-1514.
      Ebner C, Wurm EM, Binder B, Kittler H, Lozzi GP, Massone C,et al. Mobile teledermatology: a feasibility study of 58 subjects using mobile phones. J Telemed Telecare. 2008;14:2-7.
      Craiglow BG, Resneck JS, Lucky AW, et al. Pediatric dermatology workforce shortage: perspectives from academia. J Am Acad Dermatol. 2008;59:986-989.
      Henning JS, Wohltmann W, Hivnor C. Teledermatology from a combat zone. Arch Dermatol. 2010;146:676-677.
      Tan E, Yung A, Jameson M, Oakley A, Rademaker M. Successful triage of patients referred to a skin lesion clinic using teledermoscopy (IMAGE IT trial). Br J Dermatol. 2010;162:803-811.
      Chen TS, Goldyne ME, Mathes EF, Frieden IJ, Gilliam AE. Pediatric teledermatology: observations based on 429 consults. J Am Acad Dermatol. 2010;62:61-66.
      Whited JD, Warshaw EM, Edison KE, et al. Effect of store and forward teledermatology on quality of life: a randomized controlled trial. JAMA Dermatol. 2013;149:584-591.
      Philp JC, Cordoro KM, Frieden IJ. Pediatric teledermatology consultations: relationship between provided data and diagnosis. Pediatr Dermatol. 2013;30:561-567.
      Chanussot-Deprez C, Contreras-Ruiz J. Telemedicine in wound care: a review. Adv Skin Wound Care. 2013;26:78-82.
      ER DU PASIENT?