Kom i gang

Kom i gang

Mange pasienter har plager fra huden sin. Mangel på spesialister kan føre til lange ventetider før man får time. Iblant kan det også være praktisk vanskelig å komme seg til hudlege. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Med vår mobilapplikasjon kan du enkelt få hudlegevurdering på din mobiltelefon innen 24 timer*. Last ned mobilapplikasjonen:
STEG 1 – Hovedmeny

Hovedmenyen viser de ulike områdene i appen. Du kan alltid komme til hovedmenyen ved å trykke på knappen i øverste venstre hjørne.


STEG 2 – Ny konsultasjon

Her oppretter du en ny konsultasjon. Det første valget består i type eller kategori for konsultasjonen. Det er tre kategorier: utslett, sår og føflekk. Valget gjøres ved å trykke på tilhørende knapp (boks). Etterfølgende registreringsskjema (opplysninger) varierer noe mellom disse kategoriene.


STEG 3 – Beskrivelse

Etter at man har trykket seg videre inn på kategori, starter registreringsskjemaet. Registreringen gjøres side-for-side. Opplysninger tastes inn i skjemaet og man blar videre mellom sider ved å swipe sidelengs på skjermen:


STEG 4 – Ta bilde

1. Ta et bilde fra ca 30 cm avstand
2. Ta et nærbilde fra ca 5 cm avstand
3. Ved føflekk må det i tillegg tas bilde med DermLens
4. Ved ansiktsbilde, ta kun bilde av avgrenset del slik at anonymitet ivaretas


STEG 5 – Elektronisk henvisning

Hvis du ønsker å sende en elektronisk henvisning i tillegg fra ditt journalssytem til Dermatolog.no (HER ID: 131885 eller 132788), huker du av for dette. Du vil da få et svar i form av epikrise. Velg knappen “Send inn”.


Intern referanse

Hvis du ønsker å skrive eget referansenummer, f.eks initialer, romnummer for sykehjemspasienter, eget journal oppslagsID / løpenummer (eks. Gerica nummer for sykehjemspasienter) kan du skrive dette her. Denne informasjonen blir ikke sendt til Dermatolog.no.

Etter innsending mottas et unikt saksnummer, dette saksnummeret må skrives inn i henvisningen hvis du sender oss elektronisk henvisning for at vi skal greie å koble anonyme data i appen med pasientens henvisning.

Mine konsultasjoner

Denne siden viser brukerens eksisterende konsultasjoner. Her vil brukeren kunne motta svar fra hudlege på utestående konsultasjoner.

Braun RP, Vecchietti JL, Thomas L, et al. Telemedical wound care using a new generation of mobile telephones. Arch Dermatol. 2005;141:254-258.
Salmhofer W, Hofmann-Wellenhof R, Gabler G, et al. Wound teleconsultation in patients with chronic leg ulcers. Dermatology. 2005;210:211-217.
Bickers DR, Lim HW, Margolis D, et al. The burden of skin diseases: 2004 a joint project of the American Academy of Dermatology Association and the Society for Investigative Dermatology. J Am Acad Dermatol. 2006;55:490-500.
Eminovic N, Witkamp L, de Keizer NF, Wyatt JC. Patient perceptions about a novel form of patient-assisted teledermatology. Arch Dermatol. 2006;142:647-651.
Binder B, Hofmann-Wellenhof R, Salmhofer W, Okcu W, Kerl H, Soyer HP. Teledermatological monitoring of leg ulcers in cooperation with home care nurses. Arch Dermatol. 2007;143:1511-1514.
Ebner C, Wurm EM, Binder B, Kittler H, Lozzi GP, Massone C,et al. Mobile teledermatology: a feasibility study of 58 subjects using mobile phones. J Telemed Telecare. 2008;14:2-7.
Craiglow BG, Resneck JS, Lucky AW, et al. Pediatric dermatology workforce shortage: perspectives from academia. J Am Acad Dermatol. 2008;59:986-989.
Henning JS, Wohltmann W, Hivnor C. Teledermatology from a combat zone. Arch Dermatol. 2010;146:676-677.
Tan E, Yung A, Jameson M, Oakley A, Rademaker M. Successful triage of patients referred to a skin lesion clinic using teledermoscopy (IMAGE IT trial). Br J Dermatol. 2010;162:803-811.
Chen TS, Goldyne ME, Mathes EF, Frieden IJ, Gilliam AE. Pediatric teledermatology: observations based on 429 consults. J Am Acad Dermatol. 2010;62:61-66.
Whited JD, Warshaw EM, Edison KE, et al. Effect of store and forward teledermatology on quality of life: a randomized controlled trial. JAMA Dermatol. 2013;149:584-591.
Philp JC, Cordoro KM, Frieden IJ. Pediatric teledermatology consultations: relationship between provided data and diagnosis. Pediatr Dermatol. 2013;30:561-567.
Chanussot-Deprez C, Contreras-Ruiz J. Telemedicine in wound care: a review. Adv Skin Wound Care. 2013;26:78-82.
ER DU PASIENT?